نام کاربری : جهت نام کاربری از شماره عضویت استفاده نمایید
رمز عبور : جهت رمز عبور از شماره ملی استفاده نمایید
  • جستجو پیشرفته
    عنوان کلمات کلیدی موضوع کتاب پدید آوردندگان ناشر فهرست مطالب
    نوع جستجو :
    وضعیت
    دسته بندی گروه
مرتب سازی بر اساس نوع مرتب سازی
Row IndexImg Namex IMG NameDoc Type NameDoc TitleDoc Confirm DateDoc VersionDoc UrlDoc PDF UrlDoc Type CodeClick Timesx Date
1
کتب
عنوان :Structural analysis with Finite Elements
تعداد بازدید: 1233 تاریخ انتشار: 2010
نمایش

2
کتب
عنوان :Seismic design aids for nonlinear analysis of reinforced concrete structures
تعداد بازدید: 1364 تاریخ انتشار: 2010
نمایش

3
کتب
عنوان :SEISMIC DESIGN AND EVALUATION GUIDELINES FOR THE DEPARTMENT OF ENERGY HIGH-LEVEL
تعداد بازدید: 1349 تاریخ انتشار: 1995
نمایش

4
کتب
عنوان :Seismic Design of RC Buildings
تعداد بازدید: 2351 تاریخ انتشار: 2015
نمایش

5
کتب
عنوان :The Welding Engineer's Guide to Fracture and Fatigue
تعداد بازدید: 594 تاریخ انتشار: 2015
نمایش

6
کتب
عنوان :Plastic analysis and design of steel structuresby
تعداد بازدید: 506 تاریخ انتشار: 2009
نمایش

7
کتب
عنوان :Seismic Design and Retrofit of Bridges
تعداد بازدید: 424 تاریخ انتشار: 1996
نمایش

8
کتب
عنوان :practical yieldline design
تعداد بازدید: 488 تاریخ انتشار: 2003
نمایش

9
کتب
عنوان :Finite Element Design of Concrete Structures
تعداد بازدید: 1180 تاریخ انتشار: 2011
نمایش

10
کتب
عنوان :Towards Sustainable Building
تعداد بازدید: 365 تاریخ انتشار: 2001
نمایش

سایز صفحه
select